W JRG Chrzanów została powołana; Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „CHRZANÓW”

0

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie powołana została Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego – SGRT „Chrzanów” na poziomie gotowości A.


Grupa ma realizować zadania obejmujące ciężkie ratownictwo techniczne drogowe,  ratownictwo techniczne podczas katastrof budowlanych oraz ratowania osób zasypanych w wykopach we współpracy z SGPR.  Przy zapewnieniu codziennej gotowości operacyjnej przez 6 ratowników.


 

Na wyposażeniu SGRT „Chrzanów” znajdują się następujące pojazdy;

  • 421[K]91 – Samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy
  • 421[K]44 – Samochód ciężki ratownictwa techniczego
  • 421[K]49 – Samochód ciężki ratownictwa drogowego – MegaCity

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Chrzanów” będzie działać na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, grodzkiego – Jaworzno (woj. śląskie).