W dniu 21.12.2020 r. pod budynek strażnicy przy ul. Floriańskiej 1 w Libiążu przyjechał nowy wóz ratowniczo – gaśniczy: Renault D16 z napędem 4×4 i zbiornikiem wody 4500 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu.

Realizacja zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Libiążu” współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  • – z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota dofinansowania 280.000 zł 
  • – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – kwota dofinansowania 100.000 zł 
  • Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Libiąż w kwocie 374.875,00
  • Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego  – kwota dofinansowania 40.000 zł
  • Zadanie współfinansowane z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 20.000 zł