Jutro o godzinie 12.00 na terenie Powiatu Chrzanowskiego: przeprowadzony zostanie trening Systemu Wykrywania i Alarmowania, w ramach którego uruchomiony zostanie system syren alarmowych.

 

Przypomnijmy że:

  •  OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut
  •  ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

 

  Syreny uruchomione zostaną zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 143/2017 Starosty Chrzanowskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania pk. „Grudzień 2017”.