POWIAT: Siła Bojowa JRG Chrzanów – (ZDJĘCIA)

0

W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chrzanowie służbę pełni 62 strażaków. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wyposażona ogółem w 15 samochodów (5 samochodów gaśniczych, 10 samochodów specjalnych). Strażacy podzieleni są na trzy zmiany służbowe: I, II, III. Służbę pełnią w systemie 24h/48h.

Siła bojowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie

 fot. Jacek Krupa - Fotografia Ratownicza