Manewry Straży Pożarnej pk. „Październik 2008” w rafinerii Trzebinia | ARCHIWUM RATOWNICZE

0

W dniu 22-10-2008 roku ​Przemysłowy teren Rafinerii Trzebinia S.A. stał się miejscem manewrów pod kryptonimem „Październik 2008”. Zgodnie z planem szkolenia obronnego w województwie małopolskim 22 października 2008 roku na terenie przemysłowym Rafinerii Trzebinia S.A. odbyła się część ćwiczeń z zakresu zgrywania systemu kierowania realizacją zadań obronnych.

Ćwiczenie połączone było z działaniami sprawdzającymi zewnętrzny i wewnętrzny plan ratowniczy zakładu, realizowanymi przez Zakładową Straż Pożarną Sp. z o.o. i Państwową Straż Pożarną. Wśród symulowanych akcji przeprowadzone zostało zatrzymanie nieuprawnionej osoby próbującej wjechać na teren zakładu, pożar zbiornika z paliwem oraz atak terrorystyczny, któremu towarzyszyło podłożenie ładunku wybuchowego na autocysternie.

Ćwiczenia wymagały współpracy służb ratowniczych Rafinerii Trzebinia S.A. (Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o.) z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej z Chrzanowa i Krakowa oraz Policją. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Nie zabrakło także przedstawicieli Urzędu Miasta w Trzebini. Koordynacja działań ratowniczych, desantowych, akcji saperskiej, jak również działań grupy antyterrorystycznej przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Teren ćwiczeń został zabezpieczony przez służby ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Trwające 2 godziny ćwiczenia, w opinii obserwatorów i uczestników, zakończyły się sukcesem.

Koordynator Ćwiczeń, Arkadiusz Pypłacz , a zarazem pełnomocnik ds. ochrony Rafinerii Trzebinia S.A., jako wyraz uznania dla gospodarza obiektu, otrzymał od organizatora ćwiczeń czyli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pamiątkowy medal Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tego Urzędu.

zdjęcia - Piotr Jochimczyk