Sobota, 17 grudnia 2022, zapisała się na historycznych kartach kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach. Druhny i druhowie z tej jednostki oraz poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych straży oraz wszystkich z Gminy Babice, zebrali się na placu przed remizą żeby wspólnie świętować dwa ważne wydarzenia.

Pierwszym z nich było oficjalne przekazanie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, którym jest Mercedes Atego w zabudowie firmy Bonex. Dziwnie zabrzmi to zdanie, ale zastąpił wysłużonego lecz „niezastąpionego Stara 266” w zabudowie od tego samego producenta.

Drugą ważną chwilą było przyjęcie, z rąk Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, decyzji o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.