Dzwoniąc pod numer alarmowy 998, usłyszysz operatora 112

0
Przełączenie obsługi numeru 998 do 112 to kolejny etap usprawnień wprowadzanych
do systemu powiadamiania ratunkowego. CPR jest organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do obsługi numeru alarmowego straży pożarnej.
Z punktu widzenia obywatela będzie to wyglądało tak że w chwili potrzeby wezwania straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 998 połączymy się  nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego CPR’u. I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań.
Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa jak FILTR: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia

 


NUMER ALARMOWY 112 RATUJE ŻYCIE!

NIE DZWOŃ BEZ POTRZEBY