29 Strażaków-Ratowników OSP, ukończyło szkolenie podstawowe i zdało egzamin

0

31 stycznia br. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Chrzanowie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP trwające od 11 stycznia 2021 r.

Było to pierwsze szkolenie zorganizowane w takiej formie. Zajęcia teoretyczne odbywały się Online i prowadzone były przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zaś część praktyczna odbywała się w remizach, gdzie wyznaczeni instruktorzy – druhowie, przygotowywali kursantów do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe Strażaków-Ratowników OSP.   Nad poprawnością przeprowadzenia egzaminu nadzór sprawował przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia z KW PSP w Krakowie.