Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu w minioną Sobotę obchodzili 100-lecie powołania swojej jednostki. Miało to miejsce dokładnie w 1920 roku podczas zebrania wiejskiego, Funkcję komendanta ogniowej straży objął kierownik szkoły — Prześlak. Wśród pierwszych strażaków OSP byli między innymi Piotr Gucik, Kazimierz Bolek oraz Stanisław Cygan.

W budowie remizy pomagała cała społeczność Zagórza. Szczególną pomoc w realizacji inwestycji okazali – Jan Celarek, Mieczysław Celarek (USA), Władysław Bezdek, Bronisław Bogacz, Stanisław Mucha, Alfons Bolek, Józef Ludwin, Władysław Smółka, Władysław Jarczyk oraz członkowie Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy. Budowę okazałej strażnicy zakończono w roku 1979. Odtąd strażacy mieli godne i zasłużone miejsce pracy, zebrań organizacyjnych i towarzyskich oraz miejsce dla właściwej konserwacji, napraw i przechowywania sprzętu pożarniczego.

 Sytuacja uległa znacznej poprawie w powojennym okresie działalności jednostki. Już w latach sześćdziesiątych strażacy dysponowali motopompą pożarniczą a dziesięć lat później otrzymali pierwszy samochód pożarniczy. Poza znaczącą poprawą stanu gotowości bojowej OSP uległ również zmianie status jednostki — nadano kategorię „S”, co w pożarniczym środowisku stanowiło powód do dumy. Coraz nowocześniejszy sprzęt potrzebował więcej miejsca… W roku 1971 podjęto zdecydowane działania
zmierzające do rozpoczęcia budowy inwestycji nowej strażnicy. Po żmudnych uzgodnieniach prawnych przystąpiono do budowy „Domu Strażaka w Zagórzu”. który jest siedzibą OSP Zagórze do dnia dzisiejszego.

 

ZDJĘCIA