Na terenie zakładu  Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe sprawdzające wewnętrzny  i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy zakładu oraz powiatowy plan ratowniczy.

                Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika z benzyną  powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego. W związku z wiatrem i promieniowaniem cieplnym zostało zagrożonych 7 sąsiadujących zbiorników znajdujących się w najbliższym otoczeniu miejsca pożaru. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 16 zastępów straży pożarnej.

 

ZdjęciaKP PSP Chrzanów

Ćwiczenia organizowane były przez: