POWIAT: 15 grudnia 2017 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dołączyło 46 jednostek.

Wśród nich jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach (gmina Babice)

Decyzję o włączeniu wydał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier  Leszek Suski