30 czerwca 2017 | Piknik rodzinn w ogrodzie przedszkolnym Przedszkola Samorządowego „FANTAZJA” w Kwaczale

Podczas pikniku druhowie z Jednostek OSP w Kwaczale, Grojcu, Libiążu i Regulicach zorganizowali pokaz ratownictwa drogowego. Dzieci i przybyli goście mogli zobaczyć jak wygląda akcja ratownicza z bliska. Dla strażaków była to również okazja do ćwiczeń.

ZDJĘCIA:

fotorelacja: OSP Kwaczała