Chrzanowskie Pogotowie Ratunkowe w Obiektywie!

0

To oni są na każde wezwanie! Gotowi by nieść pomoc! 

Dziękujemy dyrektorowi szpitala Panu Waldemarowi Stylo za wyrażenie zgody na przeprowadzenie sesji zdjęciowej a także Pani rzecznik Agnieszce Dyba za pomoc w jej organizacji a Ratownikom za poświęcony nam czas!

Zdjęcia powstały przy współpracy z Fotografia Jacek Balon