1 września 1939 III Rzesza w porozumieniu ze ZSRR dokonała zbrojnej agresji na Polskę na całej długości granicy międzypaństwowej.

Zaczęło się od nalotu na Wieluń, przeprowadzonego przez eskadrę 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, ostrzału Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik „Schleswig-Holstein” i Obrony Mostów Tczewskich. Agresja wzdłuż całej granicy niemiecko-polskiej nastąpiła zgodnie z dyrektywami „Fall Weiss”.  17 września bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę również Armia Czerwona. Atak ten złamał polsko-sowiecki pakt o nieagresji z 1932 roku, który miał obowiązywać do 1945 roku…

 

1 września 1939 – 1 września 2019

KU PAMIĘCI, Wszystkich ofiar tamtych czasów…

NIGDY WIĘCEJ WOJNY