16 nowo wyszkolonych Naczelników OSP, Kurs organizowany przez KP PSP Chrzanów

0

W dniach od 22.11 do 25.11.2021  funkcjonariusze KP PSP Chrzanów na terenie komendy, realizowali szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych. Kurs zakończony egzaminem z wynikiem pozytywnym, ukończyło 16 druhów.

 

Szkolenie trwało łącznie 36 godzin i obejmowało następujące zagadnienia:
  • Struktura i organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( KSRG )
  • Musztrę w Ochotniczej Straży Pożarnej
  • Uprawnienia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Naczelnika OSP
  • Organizacja działań podczas: katastrof budowlanych, wypadków w transporcie, akcji przeciwpowodziowych, zdarzeń z zagrożeniem Chemiczno-Ekologicznym
  • Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,
  • Wybrane zagadnienia operacyjne
  • Ceremoniał pożarniczy
  • Organizacje szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP.