Zwiedź Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Chrzanowie – Otwarte Strażnice 2018

0

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaprasza osoby oraz grupy zorganizowane szkół i przedszkoli do zwiedzania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie. Zapewniamy możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem jednostki, a także codzienną służbą strażaka i trudami naszej pracy. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z zakresu unikania zagrożeń, prawidłowych zachowań w obliczu niebezpieczeństwa, w tym pożaru oraz bezpiecznej ewakuacji z budynku.

Zgłoszenia chętnych osób przyjmuje dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,

telefony kontaktowe 32 627 89 11 lub 32 627 89 12.