Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego w 2022 roku do akcji wyjeżdżały łącznie 1 462  razy to o 87 interwencji więcej niż w roku ubiegłym.

Lp.  JEDNOSTKA    Pożar   Miejscowe Zagrożenie     Alarm   Fałszywy  Zabezpieczenie     Rejonu PSP Razem
1. OSP Libiąż 53 87 5 0 145
2. OSP Alwernia 39 69 6 0 114
3. OSP Moczydło 65 42 6 0 113
4. OSP Myślachowice 47 54 5 2 108
5. OSP Luszowice 27 36 1 39 103
6. OSP Żarki 49 53 3 0 102
7. OSP Grojec 18 79 4 1 102
8. OSP Brodła 26 45 5 0 77
9. OSP Psary 31 37 1 0 69
10. OSP Zagórze 18 36 2 0 56
11. OSP Rozkochów 25 26 1 0 52
12. OSP Chrzanów 8 29 0 15 52
13. OSP Bolęcin 13 27 2 1 43
14. OSP Młoszowa 28 13 1 0 42
15. OSP Płaza 20 20 1 0 41
16. OSP Babice 18 20 1 0 39
17. OSP Regulice 13 22 2 0 37
18. OSP Trzebinia 16 10 0 0 26
19. OSP Jankowice 14 10 0 0 24
20. OSP Mętków 12 8 1 0 21
21. OSP Balin 11 3 0 2 16
22. OSP Dulowa 7 8 0 0 15
23. OSP Płoki 4 10 0 0 14
24. OSP Pogorzyce 6 5 3 0 14
25. OSP Lgota 7 6 0 0 13
26. OSP Siersza 5 5 2 0 12
27. OSP Kwaczała 3 3 2 0 8
28. OSP Gromiec 2 2 0 0 4

 


Najwięcej wyjazdów Ogółem (P,MZ,ZR)

Najwięcej wyjazdów do Pożarów (P)

Najwięcej wyjazdów do Miejscowych Zagrożeń (MZ)


Zobacz nasz katalog OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.