Strażacy w 2017 roku interweniowali łącznie przy 1859 zdarzeniach 

POŻARY: 603

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA1062

ALARMY FAŁSZYWE194

Pożary – 

  • Suche trawy – 365

  • Obiekty mieszkalne – 67

  • Lasy – 18

  • Środki transportu – 33

W walkę z pożarami zaangażowanych było łącznie 1171 wozów bojowych i 5617 strażaków. 

Miejscowe Zagrożenia – 

  • Zdarzenia drogowe – 197

  • Zagrożenie w obiektach mieszkalnych – 316

– W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 7 osób, a 180 zostało rannych.

W likwidację skutków miejscowych zagrożeń zaangażowanych było łącznie 1809 wozów bojowych i 7705 strażaków.

Alarmy fałszywe –

  • Odnotowano łącznie alarmów fałszywych – 194

  • W dobrej wierze –  155

  • Złośliwe – 3

  • Monitoring pożarowy (czujki) – 36 

 

Dzięki zaangażowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej uratowano mienie o wartości ponad 108 mln zł.  Straty wyniosły około 10 mln zł.