W dniach od 13.08 do 16.08.2022 druhowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Libiąż, brali udział w obozie szkoleniowo-integracyjnym w Rozkochowie.  Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Libiążu.

Pierwszego dnia po przyjeździe na miejsce i apelu otwierającym obóz, druhowie otrzymali swoje pierwsze mundury oraz emblematy drużyny. Przedstawiony został regulamin obozu oraz zasady panujące na terenie ośrodka „Zakole A’ należącego do OSP Rozkochów.

Podczas trwania obozu druhowie MDP, doskonalili swoje umiejętności i zdobywali niezbędną wiedzę z zakresu: ratownictwa drogowego, obsługi sprzętu pożarniczego, armatury wodno-pianowej oraz ratownictwa medycznego. Zrealizowano 8 zagadnień i przeprowadzono 6 ćwiczeń bojowych. Wszystko pod okiem doświadczonych instruktorów-strażaków JOT. Realistyczne scenariusze ćwiczeń, pozwoliły druhom poczuć się jak podczas prawdziwych działań ratowniczo-gaśniczych. W Ćwiczeniach udział brali również, druhowie z MDP  Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozkochowie. Gdy ćwiczenia dobiegały końca, wszyscy wspólnie integrowali się przy ognisku.  Nad bezpieczeństwem druhów na miejscu czuwała grupa ratownictwa medycznego z OSP Libiąż.

 


Między ćwiczeniami przeprowadzono rozmowę na temat profilaktyki przeciw alkoholowej i wychowaniu w trzeźwości. Druhowie i druhny wspólnie wykonali rysunki pt. 'STOP ALKOHOLOWI”.


Obóz został zorganizowany przy wsparciu  Urzędu Miasta i Gminy  Libiąż. Z pozyskanych środków finansowych zakupiono jedzenie oraz napoje dla druhów.  Wraki do ćwiczeń udostępniła firma AUTOZLOM24.COM z Chełmka, transport pojazdów na miejsce ćwiczeń zapewniła firma BUBU-BUS. Firma DanCake wsparła wydarzenie przekazując druhom swoje słodkie produkty! Płomienny Dziad, uchwycił okiem swojego drona cały teren – Specjalne podziękowania kierujemy do Prezesa OSP Rozkochów – druha Jana Halbiny, za udostępnienie terenu ośrodka.  W imieniu wszystkich uczestników DZIĘKUJEMY.

 

Materiał Wideo:

 


Portal CHRZANOWSKI112.pl objął  to wydarzenie Patronatem Medialnym