Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach wzbogaciła się o nowy wóz bojowy na podwoziu IVECO EUROCARGO.

ZDJĘCIA:

Specyfikacje Wozu bojowego 429[K]72:

  • Autopompa dwuzakresowa GODIVA
  • Zbiornik wody o pojemności 3500 litrów
  • Zbiornik środka pionotwórczego o pojemności 350 litrów
  • szybkie natarcie
  • Nasady tłoczne W75 x 2
  • działko wodno-pianowe
  • Nasada ssawna W110, służąca do czerpania wody ze zbiorników zewnętrznych
  • Nasada do napełniania hydrantowego wielkości W75
  • instalację zraszającą
  • elementy sterujące i kontrolno-pomiarowe