Dzień 30 września zapisał się jako kolejna ważna karta w kronice Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach. Druhny i druhowie z jednostki, o godzinie 18, powitali w swojej remizie fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy.

Tak jak wszystkie poprzednie pojazdy w Jankowicach, Mercedesa Atego zabudowywała firma BONEX. Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz z Gminy Babice.

Zobaczcie jak wyglądała ta chwila i posłuchajcie co do powiedzenia mają przedstawiciele jednostki.