Ze względu na zaistniałą sytuację wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 z każdej gminy w powiecie chrzanowskim: Wyznaczono po jednej jednostce OSP, której zadaniem będzie zaopatrywanie rodzin poddanych kwarantannie domowej w jedzenie oraz najpotrzebniejsze produkty.

Strażacy wyposażeni w sprzęt ochronny, będą pracowali w dwu osobowych zespołach. By zminimalizować ryzyko potencjalnego zarażenia, druhowie nie będą mieć bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną.

Wyznaczone jednostki do działań związanych z zaopatrzeniem:

  • Gmina Chrzanów – OSP Płaza
  • Gmina Trzebinia – OSP Bolęcin
  • Gmina Alwernia – OSP Regulice
  • Gmina Libiąż – OSP Libiąż
  • Gmina Babice – OSP Zagórze

Inne jednostki oferujące pomoc osobom z poza kwarantanny:


‼️‼️UWAGA‼️‼️OSP Kwaczała oferuje pomoc osobom starszym i potrzebującym!!Oferujemy pomoc w postaci zakupów produktów…

Opublikowany przez OSP Kwaczała Sobota, 14 marca 2020