W kolejnej edycji programu pomocy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnych Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie otrzymała od Fundacji ORLEN – DAR SERCA darowiznę w kwocie 15 000 zł  

W 2017 roku darowizny otrzymało 169 jednostek. Wartość tegorocznych darowizn przekroczyła 1 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na projekty, których celem jest doposażenie jednostek, a tym samym poprawa ich gotowości bojowej i skuteczniejsza pomoc potrzebującym. Chrzanowska Straż Pożarna za otrzymane pieniądze planuje kupić działko wodno-pianowe.

Czek osobiście odebrał Komendant Powiatowy – st. kpt. Andrzej Dybał,  podczas uroczystej gali w teatrze „Kamienica” w Warszawie.