W ubiegłą sobotę Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie przeprowadziła ćwiczenia dla Plutonu Zaopatrzenia Wodnego Powiatu Chrzanowskiego. W jego skład wchodzą Ochotnicze Straże Pożarne z każdej gminy- Moczydło, Płaza, Psary, Regulice oraz Zagórze.

Omówienie spraw organizacyjnych przed rozpoczęciem ćwiczeń

Ćwiczenia odbyły się na Groblach i miały za zadanie wypróbować trzy scenariusze w wykonaniu ochotników.

Pierwszym było wykorzystanie największego samochodu gaśniczego w powiecie do zasilenia trzystumetrowej magistrali złożonej z węży 110 i zakończonej działkiem dużej wydajności.
Drugie to zastosowanie dwóch pomp wysokiego ciśnienia i przepompowanie wody do samochodów gaśniczych. Tu testowana była wydajność działek wodnych na pojazdach.
Trzecim założeniem było przetłaczanie wody ze zbiornika bezpośrednio do samochodów i przetransportowanie ich za pomocą magistrali do zbiorników (2500l każdy) na końcu linii wężowej.