ALWERNIA: Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej ćwiczyli w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni.

Scenariusz ćwiczeń zakładał że w pracowni chemicznej doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Działania strażaków z OSP Alwernia w pierwszej kolejności polegały na ewakuacji uczniów wraz z całym personelem szkoły. Następnie ratownicy musieli zabezpieczyć miejsce zdarzenia i zlokalizować wyciek.  Ćwiczenia prowadzone były pod obserwacją oficera z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, który czuwał nad tym, aby działania były prowadzone zgodnie z procedurami.

Takie ćwiczenia w sytuacji rzeczywistego zagrożenia ułatwią działania ratownicze. Strażacy przede wszystkim mogli zapoznać się z obiektem i sprawdzić instalację przeciwpożarową.