niedziela, 16 czerwca, 2024

Szpital zabezpiecza bezpieczeństwo zdrowotne dla populacji powiatu chrzanowskiego w sytuacjach nagłych wymagających podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych.


Pogotowie Ratunkowe dysponuje obecnie 5 Zespołami Ratownictwa Medycznego w lokalizacjach:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – dyżur 24/7
  • 1 ZRM, typu S (Specjalistyczny): Lekarz + 2 Ratowników Medycznych
  • 1 ZRM, typu P (Podstawowy): 2 Ratowników Medycznych
Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Trzebini – dyżur 24/7
  • 1 ZRM, typu P (Podstawowy): 2 Ratowników Medycznych
Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Libiążu – dyżur 07:00 – 23:00
  • 1 ZRM, typu P (Podstawowy): 2 Ratowników Medycznych
Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Wygiełzowie – dyżur 24/7
  • 1 ZRM, typu P (Podstawowy): 2 Ratowników Medycznych

Ostatnie interwencje


Statystyka interwencji 2012- 2018 w podziale na rodzaje zespołów


Rodzaj zespołu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2018

 

Specjalistyczny

1897

2 277

2 225

2 157

2 134

2 176

2 127

Podstawowy I Chrzanów

2440

2 230

2 337

2 180

2 196

2 200

2 086

Podstawowy II Trzebinia

2341

2 145

2 013

2 005

1 897

1 977

2 009

Podstawowy III Wygiełzów

1574

1 569

1 540

1 556

1 413

1 599

1 621

Podstawowy IV Libiąż

0

0

769

1 356

1 353

1 419

1 359

Razem

8 252

8 221

8 884

9 254

8 993

9 371

9 202